Pro izolaci a identifikaci intestinálních enterokoků ze vzorků vody