Biotin-agarózové kuličky pro izolaci avidinem/streptavidinem značených molekul

  • Jednokroková izolace avidinem/streptavidinem značených molekul z lyzátů
  • Vhodné pro izolaci DNA, proteinů a jiných molekul všech velikostí pomocí nízkotlaké afinitní chromatografie
  • Rychlá a vysoce specifická purifikace
  • Vysoká výtěžnost
  • Autoklávovatelné při 121 °C po dobu 30 minut