Nukleosidové antibiotikum, Blasticidin S hydrochlorid

CAS: 3513-03-9 Vzorec: C17H26N8O5 · HCl

  • Inhibuje biosyntézu proteinů v prokaryotech i eukaryotech blokací tvorby peptidové vazby.
  • Selekční marker pro buňky transfektované brs či BSD rezistentními geny.