BPLS, Vysoce selektivní médium pro izolaci salmonel z patologických vzorků a potravin