Pro kultivaci E. Coli, kultivací bakterií při izolaci plazmidů a expresi proteinů in vitro

  • Snížený obsah fosforečnanů zabraňuje precipitaci solí během autoklávování