Pro filtraci buněčných suspenzí a primárních buněčných izolátů

  • Sterilní buněčná sítka pro použití při extrakci primárních buněk, či přípravě buněk pro průtokovou cytometrii
  • Rukojeť a povrch pláště chrání před nechtěným kontaktem s filtrovaným materiálem
  • Odvzdušňovací štěrbina mezi sítkem a zkumavkou pro rychlou filtraci - zabraňuje přetečení buněčného síta
  • Kompatibilní se standardními 50 ml zkumavkami
  • Jednotlivé balení v blistru umožňuje pohodlné a aseptické vyjmutí sítka
  • Nepyrogenní, necytotoxické, bez detekovatelných stop DNáz, RNáz a lidské DNA