Carrezův roztok I a II, octan zinečnatý v AcOH a hexakyanoželeznatan draselný
ke stanovení sacharidů a škrobů