1,1'-karbonyldiimidazol
Aktivační agent pro karboxylové kyseliny, kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

CAS: 530-62-1 Vzorec: C7H6N4O