Kompaktní centrifuga pro 96jamkové destičky

  • Rychlá centrifugace kapek a kondenzátů na stěnách jamek
  • PCR destičky jsou do rotoru vkládány vertikálně
  • Centrifugovat lze destičky bez rámečku, s plným i polovičním rámečkem
  • Pro zabránění kontaminace rotoru musí být destičky před centrifigací uzavřeny folií
  • Adaptér umožňuje centrifugovat 24 nebo 48 jamkové destičky, stripy 8 nebo 12 x 0,2 μl a jednotlivé PCR zkumavky