C.I.58005, sodná sůl kyseliny alizarinsulfonové, alizarinkarmín

CAS: 130-22-3 Vzorec: C14H7NaO7S

  • Použití k vitálnímu barvení buněk, např. barvení mineralizovaných sekcí v kostní tkáni
  • Rozpustný ve vodě a EtOH (0,1-1 %)