trichlormethan

CAS: 67-66-3 Vzorec: CHCl3

  • Zfiltrovaný přes 0,2 µm membránový filtr
  • Plnění pod inertním plynem