Naramycin A, Actidion, fungicid ze Streptomyces griseus

CAS: 66-81-9 Vzorec: C15H23NO4

  • Cykloheximid inhibuje transalaci v eukaryotech vazbou na 60S podjednotku ribozomu
  • Způsobuje apoptózu buněk
  • Neúčinný vůči bakteriím
  • Často využívaný pro selekci Cykloheximid-rezistentních kmenů kvasinek a hub, pro inhibici eukaryotických kontaminantů v bakteriologii, pro kontrolovanou inhibici proteinové syntézy v buněčných kulturách, pro indukci apoptózy, aj.