(R)-2,4-diamino-4-oxobutanová kyselina monohydrát

CAS: 5794-24-1 Vzorec: C4H8N2O3 · H2O