(S)-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazolin-4-karboxylová kyselina, sodná sůl
substrát luciferázy

CAS: 103404-75-7 Vzorec: C11H7N2O3S2Na · H2O