Datalogger vhodný pro zaznamenávání teploty během přepravy

  • Kapacita paměti záznamníku teploty je 40000 naměřených hodnot
  • Přístroj se obsluhuje intuitivně a lze jej použít bez speciálních školení nebo předchozích znalostí
  • Tlačítko „Start“ spustí zaznamenávání dat a „Stop“ jej ukončí
  • V každém dataloggeru je uložen konfigurační soubor, s jehož pomocí je možné snadno přístroj nakonfigurovat – bez stahování, instalace, bez rozhraní a dalších nákladů
  • Ihned po připojení záznamníku do rozhraní USB počítače se automaticky vytvoří zpráva s údaji z přepravy ve formátu PDF, který je podle standardu PDF/A vhodný pro dlouhodobé archivování
  • Záznamníky fungují bezpečně bez instalace nebo stažení softwaru a vyřeší tím Vaše problémy na úrovni IT jak bez firewallu tak i bez antiviru
  • Přístroj je ve shodě s GxP, 21 CFR Part 11, HACCP a EN 12830