diethylaminoethyldextran, transfekční činidlo

CAS: 9013-34-7

  • Positivně nabité DEAE váže negativně nabitou DNA do agregátů, které se poté vážou k negativně nabitým povrchovým strukturám buněčných membrán
  • Tato metoda transfekce dosahuje výtěžků až 30 % (nicméně cytotoxicita způsobená DEAE dovoluje pouze transientní transfekce)
  • Transfektovatelné buněčné linie: CV-1, BSC-1 a COS buňky a jiné stabilní, odolné buněčné linie