Blokující činidlo ve formě lyofilizovaného prášku pro hybridizaci

  • Denhardtův prášek obsahuje mix různých blokujících činidel, používá se při hybridizaci nukleových kyselin (Southern a Northern Blot)
  • Pre-hybridizací filtračních membrán Denhardtovým činidlem je zamezeno nespecifickému navázání DNA na membrány