96jamková sterilní destička pro kultivaci adherujících buněčných kultur

  • Sterilizace odpovídá požadavkům Ph. Eur. and USP 29, SAL 10-6
  • Povrch upravený navázáním řady karboxylových a hydroxylových skupin, které zůstávají volně přístupné
  • Díky povrchové úpravě má destička hydrofilní povrch na rozdíl od hydrofobních povrchů standardních PS destiček
  • Složky séra po navázání na volné chemické skupiny umožní nepřímou vazbu buněk
  • Díky nebiologickému způsobu modifikace povrchu mohou být destičky uchovávány 3 roky při laboratorní teplotě
  • Standardní oranžový alfanumerický popisek jamek pro jednoznačnou identifikaci každé jamky
  • Necytotoxická destička bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů
  • Destičky s kulatým (U profil), kónickým (V profil), plochým (F profil), nebo zaobleným (C profil) tvarem dna jamek
  • Zaoblený tvar dna (C profil) spojuje výhody plochého a kulatého dna - zaoblené okraje zlepšují promíchávaní obsahu jamky, plochá část dna umožňuje přesné optické měření
  • Destičky se zaobleným tvarem dna jsou ideální pro imunoeseje, ve kterých optické měření a intenzivní míchání jsou klíčové faktory ovlivňující přesnost testovaných výsledků