96jamková nesterilní destička s povrchem jamek optimalizovaným pro imobilizaci IgG

  • Vysoká vazebná kapacita pro molekuly obsahující hydrofilní a hydrofobní oblasti
  • Úprava povrchu mimořádně vhodná pro většinu standardních ELISA testů
  • Destičky vhodná pro "solid phase" imunoeseje
  • Standardní modrý alfanumerický popis jamek pro jednoznačnou identifikaci každé jamky
  • Necytotoxická destička bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů
  • Destičky s kulatým (U profil), kónickým (V profil), plochým (F profil), nebo zaobleným (C profil) tvarem dna jamek
  • Zaoblený tvar dna (C profil) spojuje výhody plochého a kulatého dna - zaoblené okraje zlepšují promíchávaní obsahu jamky, plochá část dna umožňuje přesné optické měření
  • Destičky se zaobleným tvarem dna jsou ideální pro imunoeseje, ve kterých optické měření a intenzivní míchání jsou klíčové faktory ovlivňující přesnost testovaných výsledků