96jamková sterilní destička s optimalizovaným povrchem pro kultivaci suspenzních buněčných kultur

  • Upravený povrch redukuje buněčnou adhezi a absorpci proteinů
  • Minimalizuje enzymovou a buněčnou aktivitu a inhibuje rannou diferenciaci kmenových buněk
  • Díky nebiologickému způsobu modifikace povrchu může být destička uchovávána 3 roky při laboratorní teplotě
  • Destičky se standardním oranžovým alfanumerickým popisem jamek pro jednoznačnou identifikaci každé jamky
  • Necytotoxické destičky bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů, sterilizované etylenoxidem
  • Destičky s kulatým (U profil), kónickým (V profil), plochým (F profil), nebo zaobleným (C profil) tvarem dna jamek
  • Zaoblený tvar dna (C profil) spojuje výhody plochého a kulatého dna - zaoblené okraje zlepšují promíchávaní obsahu jamky, plochá část dna umožňuje přesné optické měření
  • Destičky se zaobleným tvarem dna jsou ideální pro imunoeseje, ve kterých optické měření a intenzivní míchání jsou klíčové faktory ovlivňující přesnost testovaných výsledků