Sterilní, nepyrogenní, jednotlivě balené destičky s víčky

  • Sterilizace gama-zářením
  • Speciálně upravený povrch pro optimální adhezi buněk
  • Vyvýšený okraj jamky brání vzájemné kontaminaci mezi jamkami
  • Zkosený roh zaručuje jednoznačnou orientaci víčka
  • Jamky s plochým dnem
  • Každá jamka je označena číslem a písmenem pro rychlou orientaci