Kultivační destičky s F a U tvarem dna

  • Odvzdušnovací víko pro výměnu plynů
  • Proudění vzduchu je umožněno i mezi stohovanými destičkami, aby nedocházelo ke kondenzaci
  • Zešikmený roh a žlutá popisovací plocha pro snazší orientaci
  • Černé alfanumerické souřadnice po obvodu destičky
  • Opticky čirý PS pro snadné pozorování buněčných kultur
  • Baleno jednotlivě
  • Lehce stohovatelné
  • Sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek