dihydrát dvojchromanu sodného

CAS: 7789-12-0 Vzorec: Na2Cr2O7 · 2 H2O