bezvodý citronan sodný primární

CAS: 18996-35-5 Vzorec: C6H7NaO7