3,8-diamino-5-methyl-6-fenylfenanthridium bromid
Pro fluorescenční detekci nukleových kyselin a pro titraci aniontových tenzidů dle Epona

CAS: 518-67-2 Vzorec: C20H18BrN3