Autoklávovatelný džbánek s reliéfní orientační stupnicí