dihydrát sodno-hořečnaté soli kyseliny ethylendiamintetraoctové

CAS: 14402-88-1 Vzorec: C10H12MgN2Na2O8 · 2 H2O