dihydrát sodno-zinečnaté soli kyseliny ethylendiamintetraoctové

CAS: 73513-47-0 Vzorec: C10H12ZnN2Na2O8 · 2 H2O