Makrolidové antibiotikum, získané ze Saccharopolyspora erythraea, má podobné a dokonce širší spektrum aktivity jako penicilin

CAS: 114-07-8 Vzorec: C37H67NO13

  • Váže se na bakteriální 70S rRNA
  • Interferuje s aminoacyltranslokací a inhibuje tak proteosyntézu
  • Využíván v houbových kulturách k prevenci bakteriálního růstu a pro selekci bakterií rezistentních na Erythromycin