Roztok 2v1 pro blokaci a zesílení signálu při Western blottingu

  • Roztok zajišťující blokování a hybridizaci primární a sekundární protilátky v jednom kroku
  • Navíc zvyšuje signál vyvinutý pomocí HRP (křenová peroxidáza) nebo AP (alkalická fosfatáza)
  • Výrazně šetří Váš čas - až o 2,5 hodiny kratší doba práce ve srovnání s konvenčním protokolem používajícím sušené mléko nebo BSA
  • Zvýšená citlivost detekce - umožňuje detekovat proteiny od 0,5 µg lyzátu
  • Roztok neobsahuje proteiny, tudíž je sníženo celkové pozadí a minimalizován výskyt nespecifických signálů
  • Flexibilní použití v jednokrokových nebo dvoukrokových protokolech
  • Kompatibilní s PVDF a NC membránami
  • Bez ohledu na velikost pórů membrány roztok minimalizuje pozadí způsobené nespecifickou vazbou protilátek na bílkoviny