Nesterilní hydrofilní filtry z modifikovaného acetátu celulózy s vysokou filtrační účinností

 

  • Filtry s dobrou odolností vůči rozpouštědlům pro filtrování vodných a alkoholových vzorků
  • Velmi slabá vazba proteinů umožňuje bezproblémovou filtraci roztoků proteinů nebo enzymů
  • Použití pro gravimetrickou analýzu, testy kontaminace
  • Filtry lze autoklávovat při 121 °C