Nesterilní hydrofilní filtry ze směsi acetátu a nitrátu celulózy

  • Mechanicky velmi stabilní filtry, vhodné pro filtrace velkých objemů při prefiltraci a čiření vzorků
  • Chemicky stálé, biologicky neaktivní membrány s nízkou vazbou proteinů
  • Pro filtrace proteinů, enzymů a dalších vodných roztoků