Nesterilní hydrofilní polykarbonátové filtry s dobrou teplotní a chemickou odolností

  • Dobrá odolnost vůči organickým rozpouštědlům a halogenovaným organickým sloučeninám
  • Vhodné pro analýzy pod elektronickým mikroskopem