Nesterilní hydrofilní filtry z polyethersulfonového polymeru pro filtraci velkých objemů

 

  • Filtry stabilní v alkalickém prostředí, použitelné pro odstranění částic během obecné filtrace
  • Nnízká vazba na bílkoviny a léčiva, ideální pro filtraci life science vzorků