Nesterilní hydrofilní membrány z regenerované celulózy pro filtrování vodných i organických roztoků

  • Chemicky odolné a mechanicky stabilní membrány s nízkou vazbou na bílkoviny
  • Filtry lze sterilizovat všemi běžnými metodami