Nesterilní hydrofilní membrány z nitrátu celulózy pro filtraci vodných roztoků

  • Standardní membránové filtr pro většinu filtračních aplikací
  • Filtry s porozitou 0,1 µm pro přípravu ultračistých roztoků, mikkrofoltraci a odstranění mykoplazmy v mediích pro tkáňové kultury
  • Vysoká pevnost a flexibilita filtrů zabraňuje jejich potrhání při manipulaci
  • Filtry lze autoklávovat bez ztráty integrity při 121 °C