Netoxické fixační činidlo bez formaldehydu pro fixaci histologických vzorků

  • Ready-to-use vodný roztok na bázi hexamethylentetraminu
  • Činidlo má stejně dobré fixační vlastnosti jako formaldehyd, na rozdíl od něj je však klasifikováno jako netoxické
  • Během fixačního procesu je zachována původní morfologie tkáně (na rozdíl od ostatních fixačních činidel nedochází k tvorbě artefaktů, jako je smrštění tkáně či ireverzibilní cross-linking proteinů )
  • Struktura molekul proteinů je zachována, což je důležité zejména pro reakce antigen-protilátka
  • Po fixaci s použitím Roti®-Histofix ECO Plus lze provést veškeré běžné barvící metody
  • Vhodné pro imunohistochemii