Kompaktní skenovací UV-Vis spektrofotometr se zabudovanou mikroobjemovou jednotkou a standardním kyvetovým prostorem

  • Univerzální spektrofotometr pro UV/VIS oblast určený pro rychlé a přesné analýzy pro "Life Science" aplikace 
  • Zabudovaná mikroobjemová jednotka umožňuje přesné měření přímo napipetovaného mikroobjemu vzorku bez jeho ředění
  • Kyvetová jednotka pro běžná kolorimetrická stanovení využívající standardní kyvety 10 x 10 mm
  • Dvacet předpogramovaných metod pro analýzu nukleových kyselin a jejich kvantifikaci, měření proteinů (BCA, Bradford, Lowry), hustotu buněk (OD600), kinetické testy a spektrum, možnost individuální změny přepočítávacího faktoru
  • Dotykový 7" LCD displej kompatibilní s laboratorními rukavicemi umožňuje snadnou volbu naprogramovaných metod
  • Android operační systém, 32 GB vnitřní paměť pro metody a výsledky, kompatibilita softwaru s Windows 7 a 10