Aminoglykosidové antibiotikum, G418 sulfát

CAS: 108321-42-2 Vzorec: C20H40N4O10 · 2 H2SO4

  • Inhibuje proteinovou biosyntézu vazbou na ribozomy, zejména eukaryotické 80S ribozomy
  • Interferencí s mechanismem ukotvení tRNA vznikají chyby v kopírování a peptidový řetězec je chybně odstřižen
  • Účinkuje nesepecificky na všechny buňky je vysoce toxický pro eukaryotické buňky
  • Rezistence je zprostředkována bakteriálním enzymem aminoglykosid-3-fosfotransferázou
  • Využití k selekci transfektovaných eukaryotických buněk