Havarijní soupravy a sorbenty ROTH® na chemikálie

Sorbenty pro absorpci a bezpečnou likvidaci rozlitých chemikálií

 • Havarijní soupravy obsahují: absorpční a neutralizační látky, ochranné brýle, smeták a lopatku, houbičku, sáček na odpad se svorkami a výstražné štítky

Havarijní souprava absorpčních a neutralizačních látek

 • Souprava obsahuje: 1 kg Pyracidosorb-ROTH®, 1 kg Basosorb a 400 g Rotisorb®

Technické parametry

Bezp. věty (GHS) H319

Objednávková tabulka

 • Popis: Havarijní souprava absorpčních a neutralizačních látek
  • Balení (ks): 1
   Dostupnost skladem
   Katalogové číslo R.0055.1
   Počet kusů
   Cena bez DPH 2 615,00 Kč
   Vaše cena
Popis Balení (ks) Dostupnost Katalogové číslo Cena bez DPH
Havarijní souprava absorpčních a neutralizačních látek 1 skladem R.0055.1 2 615,00 Kč

Havarijní souprava pro likvidaci kyseliny fluorovodíkové

2komponentní systém pro neutralizaci kyseliny fluorovodíkové

 • Souprava obsahuje: 1,5 l Fluorosorb-ROTH® komponent A, 1 l Fluorosorb-ROTH® komponent B s pH indikátorem a 800 g Rotisorb®

Objednávková tabulka

 • Popis: Havarijní souprava pro likvidaci kyseliny fluorovodíkové
  • Balení (ks): 1
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.1804.1
   Počet kusů
   Cena bez DPH 3 308,00 Kč
   Vaše cena
 • Popis: Fluorosorb-ROTH® komponent A
  • Balení (ks): 1
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.H066.1
   Počet kusů
   Cena bez DPH 741,00 Kč
   Vaše cena
 • Popis: Fluorosorb-ROTH® komponent B
  • Balení (ks): 1
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.H067.1
   Počet kusů
   Cena bez DPH 930,00 Kč
   Vaše cena
Popis Balení (ks) Dostupnost Katalogové číslo Cena bez DPH
Havarijní souprava pro likvidaci kyseliny fluorovodíkové 1 do týdne R.1804.1 3 308,00 Kč
Fluorosorb-ROTH® komponent A 1 do týdne R.H066.1 741,00 Kč
Fluorosorb-ROTH® komponent B 1 do týdne R.H067.1 930,00 Kč

Havarijní souprava pro likvidaci organických rozpouštědel

 • Souprava obsahuje: 2 x 800 g Rotisorb® pro absorpci anorganických a organických kyselin, alkalických roztoků, alkoholů, aldehydů, aminů, esterů, aromatických, chlorovaných a alifatických uhlovodíků, barev, laků, topných a motorových olejů

Objednávková tabulka

 • Popis: Havarijní souprava pro likvidaci oraganických rozpouštědel
  • Balení (ks): 1
   Dostupnost 3 až 4 týdny
   Katalogové číslo R.1803.1
   Počet kusů
   Cena bez DPH 2 552,00 Kč
   Vaše cena
Popis Balení (ks) Dostupnost Katalogové číslo Cena bez DPH
Havarijní souprava pro likvidaci oraganických rozpouštědel 1 3 až 4 týdny R.1803.1 2 552,00 Kč

Havarijní souprava pro likvidaci kyselin a zásad

 • Souprava obsahuje: 5 kg Pyracidosorb-ROTH® pro neutralizaci kyselin a 5 kg Basosorb pro neutralizaci zásad

Technické parametry

Bezp. věty (GHS) H319

Objednávková tabulka

 • Popis: Havarijní souprava pro likvidaci kyselin a zásad
  • Balení (ks): 1
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.1808.1
   Počet kusů
   Cena bez DPH 3 560,00 Kč
   Vaše cena
Popis Balení (ks) Dostupnost Katalogové číslo Cena bez DPH
Havarijní souprava pro likvidaci kyselin a zásad 1 do týdne R.1808.1 3 560,00 Kč

Absorbenty

Absorbenty pro úklid rozlitých chemikálií

 • Pyracidosorb pro neutralizaci kyselin s barevným indikátorem
 • Basosorb pro neutralizaci zásad s barevným indikátorem
 • Univerzální Rotisorb® pro absorbci hořlavin, olejů a agresivních látek

Technické parametry

Absorbent Kapacita (1 kg absorbentu)
Pyracidosorb 0,3 l konc. H2SO4, nebo 0,6 l konc. HNO3, nebo 1,0 l konc. HCl
Basosorb 1,0 l 25% NH4OH, nebo 1,0 l 50% roztoku KOH, nebo 0,75 l 50% roztoku NaOH

Objednávková tabulka

 • Absorbent: Pyracidosorb
  • Balení: 5 kg
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R 04111
   Počet kusů
   Cena bez DPH 1 371,00 Kč
   Vaše cena
 • Absorbent: Basosorb
  • Balení: 5 kg
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R 32871
   Počet kusů
   Cena bez DPH 2 108,00 Kč
   Vaše cena
 • Absorbent: Univerzální absorbent Rotisorb®*
  • Balení: 800 g
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R 17101
   Počet kusů
   Cena bez DPH 753,00 Kč
   Vaše cena
  • Balení: pytel 25 kg
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R 17102
   Počet kusů
   Cena bez DPH 2 725,00 Kč
   Vaše cena
Absorbent Balení Dostupnost Katalogové číslo Cena bez DPH
Pyracidosorb 5 kg do týdne R 04111 1 371,00 Kč
Basosorb 5 kg do týdne R 32871 2 108,00 Kč
Univerzální absorbent Rotisorb®* 800 g do týdne R 17101 753,00 Kč
Univerzální absorbent Rotisorb®* pytel 25 kg do týdne R 17102 2 725,00 Kč

*Lze použít pro absorbci anorganických a organických kyselin, alkalických roztoků, alkoholů, aldehydů, aminů, esterů, aromatických, chlorovaných a alifatických uhlovodíků, barev, laků, topných a motorových olejů

Zobrazit varianty a příslušenství