Přístroj DMA 35 můžete nosit vždy s sebou a měřit hustotu či koncentraci vzorků přímo v místě potřeby

  • Jedno zařízení nahradí všechny skleněné hustoměry na pracovišti
  • Přesné, rychlé a intuitivní měření hustoty kapalin přímo v provozu
  • Použití například při analýze vína a vinného moštu, mladiny a zdánlivého extraktu při výrobě piva nebo stanovení hustoty kyseliny sírové v olověných akumulátorech
  • Robustní konstrukce odolná nárazům a potřísnění
  • Rozhraní RFID pro rychlou identifikaci vzorku a rozhraní Bluetooth pro praktickou práci s daty v terénu jsou integrovanou součástí přístroje
  • Všechny produkty jsou dodávány s tovární kalibrací