3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-metylfenylazo)naftalen-1-sulfonová kyselina
komplexometrický indikátor

Vzorec: C17H14N2O5S