Pro rychlou detekci kontaminace proteiny na očistěném povrchu

  • Clean Card® PRO detekuje veškeré nečistoty, které obsahují proteiny nebo látky podobné proteinům, jako jsou alergeny, nebo povrchově aktivní látky ze zbytkového čisticího detergentu či dezinfekčního prostředku na pracovních plochách, vybavení a nádobách, které na pohled vypadají čistě.
  • Barevné zbarvení určující míru kontaminace do 30 vteřin
  • Clean Card® PRO Starter Kit obsahuje 25 testovacích kartiček, 50ml PET lahvičku se sprejovou hlavou pro zvlhčení testovaného povrchu, kartu pro analýzu výsledků, instrukce
  • Clean Card® PRO Pack (pro doplnění sady kitu) obsahuje 50 testovacích kartiček, kartu pro analýzu výsledků, instrukce
  • Vhodné pro široké použití, např. laboratoře či společenské stravování, restaurace a kavárny, hotely, úklidové služby, podniky potravinářského průmyslu, jako jsou řezníci a pekaři, dodavatelské služby, pro osoby pracující v oblasti hygieny, řízení a zajišťování kvality aj.