Výběr

Katalog

Chelatační činidla

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

EDTA K2 DIHYDRÁT
dihydrát didraselné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové
C10H14N2K2O8 · 2 H2O
EGTA
kyselina ethylenglykol-di-(2-aminoethylether)-tetraoctová
C14H24N2O10
HEDP
1-hydroxyethan-1,1-difosfonová kyselina
komplexační činidlo
CHELATON I
kyselina nitrilotrioctová, tris(karboxymethyl)amin, komplexon I
C6H9NO6
CHELATON II
kyselina ethylendiamintetraoctová, EDTA, komplexon II
C10H16N2O8
CHELATON III
dihydrát disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové, EDTA Na2, komplexon III
C10H14N2Na2O8 · 2 H2O
CHELATON IV
CDTA, kyselina 1,2-diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová, komplexon IV
C14H22N2O8 · H2O
NITRILOTRIACETÁT TRISODNÝ MONOHYDRÁT
NTA-3 Na
C6H6NO6Na3 · H2O