Výběr

Katalog

Chelatační činidla

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

EDTA K2 DIHYDRÁT  Akční cena
dihydrát draselné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové
C10H14N2K2O8 . 2H2O
EGTA  Akční cena
kyselina ethylenglykol-di-(2-aminoethylether)-tetraoctová
C14H24N2O10
CHELATON I  Akční cena
kyselina nitrilotrioctová, tris(karboxymethyl)amin, komplexon I
C6H9NO6
CHELATON II  Akční cena
kyselina ethylendiamintetraoctová, EDTA, komplexon II
C10H16N2O8
CHELATON III  Akční cena
dihydrát disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové, EDTA Na2, komplexon III
C10H14N2Na2O8 . 2H2O
CHELATON IV  Akční cena
kyselina 1,2-diaminocyklohexan-N,N,N`,N`-tetraoctová, komplexon VI
C14H22N2O8 . H2O
NITRILOTRIACETÁT TRISODNÝ MONOHYDRÁT  Akční cena
NTA-3 Na
C6H6NO6Na3 . H2O