Výběr

Katalog

Chemikálie pro stopovou analýzu

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ROTIPURAN® SUPRA
Mimořádně čisté chemikálie v ppb kvalitě pro přípravu vzorků pro stopovou analýzu pomocí metod ICP-OES, ICP-MS, AAS a IC
ROTIPURAN® ULTRA  Akční cena
Kyseliny, roztoky hydroxidů a voda pro stopovou analýzu pomocí metod ICP-OES, ICP-MS, AAS a IC
TETRAMETHYLSILAN
TMS
kalibrační látka pro kalibraci NMR spekter
C4H12Si