Výběr

Katalog

Přidat
Pokračovat

CHLORID CESNÝ

GHS zdraví nebezpečné

Základní informace

Pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin při ultra-centrifugaci

sumární vzorec CsCl

  • Činidlo pro centrifugaci v hustotním gradientu
  • Varianta "p.a." je vysoce čistá, vhodná pro izolaci DNA, která se následně použije při hybridizaci či enzymatických reakcích
  • Varianta "extra čistý" je levnější alternativou p.a., ideální pro aplikace, které nevyžadují stoprocentní čistotu

Technické informace


CAS [7647-17-8]
Bezp. věty (GHS) H361
Molekulová hmotnost 168,36
Hustota 3,983 g·cm-3

Objednávková tabulka


Čistota Balení Obal Kat. č. Cena (Kč bez DPH)
min 99,999 %, p.a.
pro hustotně gradientovou centrifugaci
10 g plast
R.8627.4
709,00
50 g
R 86273
1 528,00
100 g
Q 29101
2 549,00
250 g
R.8627.5
4 596,00
1 kg
Q 29102
16 660,00
min 99,9 %, extra čistý, pro biochemii 25 g
R.7878.4
646,00
100 g
Q 29501
1 478,00
250 g
R.7878.3
3 179,00
500 g
R.7878.5
5 749,00
1 kg
Q 29502
11 120,00
ROTI®METIC
99,999 % (5N)
10 g
R.5061.1
1 698,00
50 g
R.5061.2
4 899,00