Výběr

Katalog

Cyklické ulovodíky, areny

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ADAMANTAN
tricyklo[3.3.1.13,7]dekan
C10H16
AZULEN
bicyklo[5.3.0]dekapenten
C10H8
BENZEN
C6H6
CYKLOHEXAN
C6H12
CYKLOHEXEN
C6H10
p-CYMEN
1-isopropyl-4-methylbenzen, 4-isopropyltoluen, p-Cymol
C10H14
DEKAHYDRONAFTALEN
dekalin, směs cis- a trans-izomerů
C10H18
DODECYLBENZEN
1-fenyldodekan, směs alkylbenzenů C10-C13
C18H30
ETHYLBENZEN
fenylethan
C8H10
KAMFEN
2,2-dimethyl-3-methylidenbicyklo[2.2.1]heptan
C10H16
D-(+)-LIMONEN
(+)-p-mentha-1,8-dien
C10H16
DL-LIMONEN
DL-p-mentha-1,8-dien, dipenten
Směs terpenů
C10H16
NAFTALEN
C10H8
NORBORNADIEN
2,5-norbornadien, bicyklo-[2,2,1]-hepta-2,5-dien
C7H8
(-)-α-PINEN
(-)-2-pinen
C10H16
β-PINEN
C10H16
PERYLEN
dibenz[de,kl]anthracen
C20H12
trans-STILBEN
trans-1,2-difenylethylen
C14H12
STYREN
vinylbenzen
C8H8
TOLUEN  Akční cena
methylbenzen
C7H8
XYLEN izomerní  Akční cena
xylol, dimethylbenzen
C8H10
m-XYLEN
1,3-dimethylbenzen
C8H10
o-XYLEN
1,2-dimethylbenzen
C8H10
p-XYLEN
1,4-dimethylbenzen
C8H10
METHYLCYKLOHEXAN
C7H14