Výběr

Katalog

Indikátory, barviva, výtažky, činidla

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ABSORPČNÍ VÁPNO
natronové vápno, calcaria natronata
ALIZARIN KOMPLEXON DIHYDRÁT
alizarin-3-methyliminodioctová kyselina, alizarin fluorine blue
k detekci fluoridů
C19H15NO8 · 2H2O
4'-AMINOACETOFENON
ke stanovení kyseliny nikotinové a vitaminu B
C8H9NO
4-AMINOANTIPYRIN
4-amino-2,3-dimethyl-1-fenyl-3-pyrazolin-5-on
k detekci fenolů
C11H13N3O
AQUATITRON BD
pro stanovení vody dle KF
ARABSKÁ GUMA
z akácie
AZUR A
C.I.52005, dimethylthionin, 3-amino-7-dimethylaminofenothiazin chlorid
C14H14ClN3S
AZUR C
C.I.52002, monomethylthionin, 3-amino-7-methylaminofenothiazin chlorid
C13H12ClN3S
Kanadský balzám  Akční cena
Balsamum Canadense, přírodní balzám pro trvalé upevnění vzorků
BALZÁM PERUÁNSKÝ
BENEDIKTOVO ČINIDLO  Akční cena
Ke stanovení cukrů, alternativa k Fehlingovu činidlu
BOLUS
kaolin
BOUIN HOLLAND ROZTOK
Fixační činidlo pro histologii
ČERŇ BRILANTNÍ BN
C.I.28440, Brilliant black BN, briliantová čerň BN
C28H17N5Na4O14S4
ČERŇ PLATINOVÁ
Pt
ČERVEŇ NILSKÁ
nile red
C20H18N2O2
DANSYL CHLORID
DIS, DNSCl, 5-(dimethylamino)-1-naftalensulfonyl chlorid
Ke stanovení primárních aminů
C12H12ClNO2S
DENATONIUM BENZOÁT
bitrex
extrémně hořká látka používaná jako denaturant
C28H34N2O3
DIETHYLSAFRANIN
C.I.50206, methylen violeť 3RAX
C22H23ClN4
2',7'-DICHLORFLUORESCEIN
Pevný nebo jako roztok (0,2 g v 100 ml IPA) připravený k použití pro TLC k detekci lipidů.
C20H10Cl2O5
DIMIDIUMBROMID
3,8-diamino-5-methyl-6-fenylfenanthridium bromid
Pro fluorescenční detekci nukleových kyselin a pro titraci aniontových tenzidů dle Epona
C20H18BrN3
5,5'-DITHIO-BIS-(2-NITROBENZOOVÁ KYSELINA)
DTNB, Ellmanovo činidlo
Ke stanovení thiolových skupin
C14H8N2O8S2
ETHYLEOSIN
C.I.45386, eosin ethylový, Solvent Red 45
C22H11Br4KO5
FAT BROWN RR
C.I.11285, v tucích rozpustné barvivo
C16H14N4
FEHLINGOVO ČINIDLO I  Akční cena
Roztok síranu mědnatého
FEHLINGOVO ČINIDLO II
Roztok vinanu sodno-draselného a hydroxidu sodného
FENYLHYDRAZIN HYDROCHLORID
Reagent pro stanovení cukrů
C6H8N2 · HCl
FISCHEROVO ČINIDLO
Roztok A - roztok jodu v methanolu, roztok B - roztok oxidu siřičitého v pyridinu s přídavkem methanolu
FLORISIL® PR
křemičitan hořečnatý
pro reziduální analýzu pesticidů, speciálně aktivován
MgO · 3,6 SiO2 · 1,53 OH
FLUORESCEIN
Volná kyselina
FLUORESCEIN, SODNÁ SŮL
sodná sůl fluoresceinu, uranin
C20H10Na2O5
FOLIN-CIOCALTEAU
FCR, Folinovo fenolické činidlo
ke stanovení fenolických antioxidantů
FUCHSIN KYSELÝ VÁPENATÁ SŮL
C.I.42685
C20H17N3O9S3Ca
GIEMSA-ROMANOWSKI
HANUŠŮV ROZTOK
Pro stanovení jodového čísla
Hematoxylin dle Delafielda
20× koncentrovaný, pro mikroskopii
Hematoxylin dle Ehrlicha
20× koncentrovaný, pro mikroskopii
Hematoxylin dle Harrise
Papanicolau 1a, pro mikroskopii
HEXAKYANOŽELEZITAN DRASELNÝ
červená krevní sůl, ferrikyanid draselný
K3[Fe(CN)6]
HEXAKYANOŽELEZNATAN DRASELNÝ TRIHYDRÁT
žlutá krevní sůl, ferrokyanid draselný
K4[Fe(CN)6] · 3 H2O
CHLORAMIN T TRIHYDRÁT
toluen-4-sulfonchloramid sodný, N-chloro-4-toluensulfonamid
Chlorinační činidlo ke stanovení halogenů
CH3C6H4SO2NClNa · 3 H2O
CHLOROFYL A
Izolovaný ze sinic (Anacystis nidulans)
C55H72MgN4O5
CHLOROFYL B
Izolovaný ze špenátu
C55H70MgN4O6
CHLOROFYLIN Na SŮL
Semisyntetický derivát chlorofylu
Natural Green 3
CHROMOTROP FB
C.I.14720, Acid red 14, azorubine, karmoisin
C20H12N2Na2O7S2
INDIGO
C.I. 73000, syntetické
C16H10N2O2
JODNITROTETRAZOLIUM CHLORID
2-(4-jodfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyl-2H-tetrazolium chlorid, p-jodnitrotetrazoliová violeť, INT
ke stanovení dehydrogenázy
C19H13ClN5
KOLODIUM dle ÖAB
Roztok nitrocelulózy v diethyletheru a ethanolu (tekutý obvaz)
KOWACZOVO ČINIDLO
pro indolový test
KYSELINA 1-AMINO-2-HYDROXY-4-NAFTALENSULFONOVÁ
1-amino-2-naftol-4-sulfonová kyselina
Pro stanovení fosforečnanů
C10H9NO4S
KYSELINA CHROMOTROPOVÁ Na2 DIHYDRÁT
sodná sůl 4,5-dihydroxy-2,7-naftalendisulfonové kyseliny
reagent pro Ag, B, Cr, Hg, Ti, CrO42-, formaldehyd, nitrily a dusičnany
C10H6Na2O8S2 · 2 H2O
LEUKO VIOLEŤ KRYSTALOVÁ
LCV
C25H31N3
LOWYHO ČINIDLO
LUCIGENIN
N,N'-dimethyl-9,9'-biakridinium dinitrát, Bis-N-methylakridinium nitrát
C28H22N4O6
LUFF-SCHOORLŮV ROZTOK  NOVINKA  Akční cena
Ke stanovení cukrů
LUMINOL
hydrazid 3-aminoftalný, 5-amino-2,3-dihydroftalazin-1,4-dion
fluorescenční indikátor, peroxidázové činidlo
C8H7N3O2
MASOVÝ EXTRAKT
3-METHYL-2-BENZOTHIAZOLINON HYDRAZON HYDROCHLORID
MBTH
činidlo ke kvantitativnímu stanovení aldehydů
C8H9N3S · HCl
MODŘ BAVLNÍKOVÁ
C.I. 42780, Cotton Blue, Methyl blue
Pro přípravu roztoku dle Amanna na barvení mikromycet
C37H27N3Na2O9S3
MODŘ BRILANTNÍ G 250
C.I. 42655, Coomasie Blue G 250, modř briliantová
C47H48N3O7S2Na
MODŘ BRILANTNÍ R 250
C.I. 42660, Coomasie Blue R 250, modř briliantová
C45H44N3NaO7S2
MODŘ p-NITROTETRAZOLIOVÁ, CHLORID
nitro-BT, NBT, chlorid nitrotetrazoliové modři
C40H30Cl2N10O6
MODŘ SOLVENTNÍ 38
C.I.74180, solvent blue 38, Luxol® Fast Blue MBSN
C32H12CuN8Na2O6S2
MODŘ VIKTORIA R
C.I.44040, Victoria Blue R, Basic blue 11
C29H32N3Cl
MOLYBDENOVÉ ČINIDLO
Pro stanovení anorganického fosfátu
N-(1-NAFTYL)ETHYLENDIAMIN DIHYDROCHLORID
Pro detekci sulfonamidu a stanovení dusitanů
C12H14N2 · 2 HCl
NESSLEROVO ČINIDLO
tetrajodrtuťnatan draselný v 30% roztoku KOH
ke stanovení amoniaku
K2[HgI4]
NIGROSIN, rozpustný v alkoholu
C.I.50415
ORANŽ AKRIDINOVÁ HYDROCHLORID HYDRÁT
C.I.46005, Basic Orange 14
C17H19N3 · HCl · x H2O
ORANŽ AKRIDINOVÁ ZÁSADITÁ
C.I.46005, Basic Orange 14
C17H19N3
ORANŽ G KROCEINOVÁ
C.I.15970, Acid orange 12, Ponceau 4G
C16H11N2NaO4S
OXAZIN 720 PERCHLORÁT
Laserové a scintilační barvivo
C21H22N3O · ClO4
POLYWOLFRAMAN SODNÝ roztok
Těžká kapalina pro separaci minerálů
RHODAMIN 575
Rhodamin 19
C26H26N2O3
RHODAMIN 6G
C.I. 45160, Rhodamin 590, Basic red 1
ROTIPHORESE® roztok Blue R
Koncentrovaný roztok briliantové modři R pro detekci proteinů v gelu
Safranin roztok
Pro Gramovo barvení
SEMIKARBAZID HYDROCHLORID
ke stanovení aldehydů a ketonů
CH5N3O · HCl
SCHIFFOVO ČINIDLO
Ke stanovení aldehydů
SCHLESINGEROVO ČINIDLO
ethanolový roztok octanu zinečnatého pro stanovení urobilinu v moči
SÍRAN RTUŤNATÝ roztok ke stanovení BSK  Akční cena
dle DIN 38409 část H41
HgSO4
SPADNS
1,8-dihydroxy-2-(4-sulfofenylazo)naftalen-3,6-disulfonan trisodný
činidlo pro fluoridy
C16H9N2Na3O11S3
Škrobový roztok  NOVINKA  Akční cena
1% vodný roztok, stabilizovaný organortuťnou sloučeninou
vhodný ke stanovení AOX (adsorbovatelných organohalogenů)
(C6H10O5)n
TEMPO
(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)1-oxyl
Oxidační činidlo pro kontrolovanou radikálovou oxidaci
C9H18NO
TETRAFENYLBORITAN SODNÝ
ke stanovení K, Pb, Cs, NH4 a alkaloidů
C24H20BNa
TETRAKIS(TRIFENYLFOSFIN)PALLADIUM(0)  Akční cena
Katalyzátor
Pd(P(C6H5)3)4
TÜRCK ROZTOK
ZELEŇ GUINEJSKÁ B
C.I.42085, Guinea Green B, Acid green 3
C37H35N2NaO6S2
ZELEŇ INDOCYANINOVÁ
Cardiogreen, ICG
C43H47N2NaO6S2
ZELEŇ LISSAMINOVÁ B
C.I.44090, Lissamine Green B, Woolgreen S, Acid green 50
C27H25N2NaO7S2
ZKOUMADLO TEMESVARY