Výběr

Katalog

Indikátory, barviva, výtažky, činidla

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ABSORPČNÍ VÁPNO
natronové vápno, calcaria natronata
ADF a NDF roztoky
roztoky ke stanovení acido detergentní vlákniny (acidic detergent fibre) a ke stanovení neutrálně detergentní vlákniny (neutral detergent fibre)
ADF a NDF testy jsou využívány zejména k určení výživové hodnoty zvířecího krmiva
ALIZARIN KOMPLEXON DIHYDRÁT
alizarin-3-methyliminodioctová kyselina, alizarin fluorine blue
k detekci fluoridů
C19H15NO8 · 2H2O
4'-AMINOACETOFENON
ke stanovení kyseliny nikotinové a vitaminu B
C8H9NO
4-AMINOANTIPYRIN
4-amino-2,3-dimethyl-1-fenyl-3-pyrazolin-5-on
k detekci fenolů
C11H13N3O
AQUATITRON BD
pro stanovení vody dle KF
ARABSKÁ GUMA
z akácie
AZOMETHIN H HYDRÁT
azomethine-H ke stanovení boru
C17H12NNaO8S2 · xH2O
AZUR A
C.I.52005, dimethylthionin, 3-amino-7-dimethylaminofenothiazin chlorid
C14H14ClN3S
AZUR C
C.I.52002, monomethylthionin, 3-amino-7-methylaminofenothiazin chlorid
C13H12ClN3S
Kanadský balzám
Balsamum Canadense, přírodní balzám pro trvalé upevnění vzorků
BENEDIKTOVO ČINIDLO
Ke stanovení cukrů, alternativa k Fehlingovu činidlu
BOLUS
kaolin
BOUIN HOLLAND ROZTOK
Fixační činidlo pro histologii
CARREZOVO ČINIDLO
Carrezův roztok I a II, octan zinečnatý v AcOH a hexakyanoželeznatan draselný
ke stanovení sacharidů a škrobů
ČERŇ BRILANTNÍ BN
C.I.28440, Brilliant black BN, briliantová čerň BN
C28H17N5Na4O14S4
ČERVEŇ NILSKÁ
nile red
C20H18N2O2
DANSYL CHLORID
DIS, DNSCl, 5-(dimethylamino)-1-naftalensulfonyl chlorid
Ke stanovení primárních aminů
C12H12ClNO2S
DENATONIUM BENZOÁT
bitrex
extrémně hořká látka používaná jako denaturant
C28H34N2O3
DIETHYLSAFRANIN
C.I.50206, methylen violeť 3RAX
C22H23ClN4
2',7'-DICHLORFLUORESCEIN
Pevný nebo jako roztok (0,2 g v 100 ml IPA) připravený k použití pro TLC k detekci lipidů.
C20H10Cl2O5
DIMIDIUMBROMID
3,8-diamino-5-methyl-6-fenylfenanthridium bromid
Pro fluorescenční detekci nukleových kyselin a pro titraci aniontových tenzidů dle Epona
C20H18BrN3
5,5'-DITHIO-BIS-(2-NITROBENZOOVÁ KYSELINA)
DTNB, Ellmanovo činidlo
Ke stanovení thiolových skupin
C14H8N2O8S2
ETHYLEOSIN
C.I.45386, eosin ethylový, Solvent Red 45
C22H11Br4KO5
FAT BROWN RR
C.I.11285, v tucích rozpustné barvivo
C16H14N4
FEHLINGOVO ČINIDLO I
Roztok síranu mědnatého
FEHLINGOVO ČINIDLO II
Roztok vinanu sodno-draselného a hydroxidu sodného
FENYLHYDRAZIN HYDROCHLORID
Reagent pro stanovení cukrů
C6H8N2 · HCl
FISCHEROVO ČINIDLO
Roztok A - roztok jodu v methanolu, roztok B - roztok oxidu siřičitého v pyridinu s přídavkem methanolu
FLORISIL® PR  Akční cena
křemičitan hořečnatý
pro reziduální analýzu pesticidů, speciálně aktivován
MgO · 3,6 SiO2 · 1,53 OH
FLUORESCEIN
Volná kyselina
FLUORESCEIN, SODNÁ SŮL
sodná sůl fluoresceinu, uranin
C20H10Na2O5
FOLIN-CIOCALTEAU
FCR, Folinovo fenolické činidlo
ke stanovení fenolických antioxidantů
FUCHSIN KYSELÝ VÁPENATÁ SŮL
C.I.42685
C20H17N3O9S3Ca
GIEMSA-ROMANOWSKI
HANUŠŮV ROZTOK
Pro stanovení jodového čísla
Hematoxylin dle Delafielda
20× koncentrovaný, pro mikroskopii
Hematoxylin dle Ehrlicha
20× koncentrovaný, pro mikroskopii
Hematoxylin dle Harrise
Papanicolau 1a, pro mikroskopii
HEXAKYANOŽELEZITAN DRASELNÝ
červená krevní sůl, ferrikyanid draselný
K3[Fe(CN)6]
HEXAKYANOŽELEZNATAN DRASELNÝ TRIHYDRÁT
žlutá krevní sůl, ferrokyanid draselný
K4[Fe(CN)6] · 3 H2O
CHLORAMIN T TRIHYDRÁT
toluen-4-sulfonchloramid sodný, N-chloro-4-toluensulfonamid
Chlorinační činidlo ke stanovení halogenů
CH3C6H4SO2NClNa · 3 H2O
CHLOROFYL A
Izolovaný ze sinic (Anacystis nidulans)
C55H72MgN4O5
CHLOROFYL B
Izolovaný ze špenátu
C55H70MgN4O6
CHLOROFYLIN Na SŮL
Semisyntetický derivát chlorofylu
Natural Green 3
CHROMOTROP FB
C.I.14720, Acid red 14, azorubine, karmoisin
C20H12N2Na2O7S2
INDIGO
C.I. 73000, syntetické
C16H10N2O2
JODNITROTETRAZOLIUM CHLORID
2-(4-jodfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyl-2H-tetrazolium chlorid, p-jodnitrotetrazoliová violeť, INT
ke stanovení dehydrogenázy
C19H13ClN5
KOLODIUM dle ÖAB
Roztok nitrocelulózy v diethyletheru a ethanolu (tekutý obvaz)
KOWACZOVO ČINIDLO
pro indolový test
KYSELINA 1-AMINO-2-HYDROXY-4-NAFTALENSULFONOVÁ
1-amino-2-naftol-4-sulfonová kyselina
Pro stanovení fosforečnanů
C10H9NO4S
KYSELINA CHROMOTROPOVÁ Na2 DIHYDRÁT
sodná sůl 4,5-dihydroxy-2,7-naftalendisulfonové kyseliny
reagent pro Ag, B, Cr, Hg, Ti, CrO42-, formaldehyd, nitrily a dusičnany
C10H6Na2O8S2 · 2 H2O
LEUKO VIOLEŤ KRYSTALOVÁ
LCV
C25H31N3
LOWYHO ČINIDLO
LUCIGENIN
N,N'-dimethyl-9,9'-biakridinium dinitrát, Bis-N-methylakridinium nitrát
C28H22N4O6
LUFF-SCHOORLŮV ROZTOK  NOVINKA
Ke stanovení cukrů
LUMINOL
hydrazid 3-aminoftalný, 5-amino-2,3-dihydroftalazin-1,4-dion
fluorescenční indikátor, peroxidázové činidlo
C8H7N3O2
MASOVÝ EXTRAKT
3-METHYL-2-BENZOTHIAZOLINON HYDRAZON HYDROCHLORID
MBTH
činidlo ke kvantitativnímu stanovení aldehydů
C8H9N3S · HCl
MODŘ BAVLNÍKOVÁ
C.I. 42780, Cotton Blue, Methyl blue
Pro přípravu roztoku dle Amanna na barvení mikromycet
C37H27N3Na2O9S3
MODŘ BRILANTNÍ G 250
C.I. 42655, Coomasie Blue G 250, modř briliantová
C47H48N3O7S2Na
MODŘ BRILANTNÍ R 250
C.I. 42660, Coomasie Blue R 250, modř briliantová
C45H44N3NaO7S2
MODŘ p-NITROTETRAZOLIOVÁ, CHLORID  Akční cena
nitro-BT, NBT, chlorid nitrotetrazoliové modři
C40H30Cl2N10O6
MODŘ SOLVENTNÍ 38
C.I.74180, solvent blue 38, Luxol® Fast Blue MBSN
C32H12CuN8Na2O6S2
MODŘ VIKTORIA R
C.I.44040, Victoria Blue R, Basic blue 11
C29H32N3Cl
MOLYBDENOVÉ ČINIDLO
Pro stanovení anorganického fosfátu
N-(1-NAFTYL)ETHYLENDIAMIN DIHYDROCHLORID
Pro detekci sulfonamidu a stanovení dusitanů
C12H14N2 · 2 HCl
NESSLEROVO ČINIDLO
tetrajodrtuťnatan draselný v 30% roztoku KOH
ke stanovení amoniaku
K2[HgI4]
NIGROSIN, rozpustný v alkoholu
C.I.50415
ORANŽ AKRIDINOVÁ HYDROCHLORID HYDRÁT
C.I.46005, Basic Orange 14
C17H19N3 · HCl · x H2O
ORANŽ AKRIDINOVÁ ZÁSADITÁ
C.I.46005, Basic Orange 14
C17H19N3
ORANŽ G KROCEINOVÁ
C.I.15970, Acid orange 12, Ponceau 4G
C16H11N2NaO4S
OXAZIN 720 PERCHLORÁT
Laserové a scintilační barvivo
C21H22N3O · ClO4
POLYWOLFRAMAN SODNÝ roztok
Těžká kapalina pro separaci minerálů
Pufrovací tablety ke stanovení tvrdosti vody s indikátorem
RHODAMIN 575
Rhodamin 19
C26H26N2O3
RHODAMIN 6G
C.I. 45160, Rhodamin 590, Basic red 1
ROTIPHORESE® roztok Blue R
Koncentrovaný roztok briliantové modři R pro detekci proteinů v gelu
Safranin roztok
Pro Gramovo barvení
SEMIKARBAZID HYDROCHLORID
ke stanovení aldehydů a ketonů
CH5N3O · HCl
SCHIFFOVO ČINIDLO
Ke stanovení aldehydů
SCHLESINGEROVO ČINIDLO
ethanolový roztok octanu zinečnatého pro stanovení urobilinu v moči
SÍRAN RTUŤNATÝ roztok ke stanovení BSK
dle DIN 38409 část H41
HgSO4
SPADNS
1,8-dihydroxy-2-(4-sulfofenylazo)naftalen-3,6-disulfonan trisodný
činidlo pro fluoridy
C16H9N2Na3O11S3
Škrobový roztok  NOVINKA
1% vodný roztok, stabilizovaný organortuťnou sloučeninou
vhodný ke stanovení AOX (adsorbovatelných organohalogenů)
(C6H10O5)n
TEMPO
(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)1-oxyl
Oxidační činidlo pro kontrolovanou radikálovou oxidaci
C9H18NO
TETRAFENYLBORITAN SODNÝ
ke stanovení K, Pb, Cs, NH4 a alkaloidů
C24H20BNa
TETRAKIS(TRIFENYLFOSFIN)PALLADIUM(0)
Katalyzátor
Pd(P(C6H5)3)4
TISAB pufry
total ionic strength adjustment buffer
ke stanovení fluoridů
C6H7NO
TÜRCK ROZTOK
ZELEŇ GUINEJSKÁ B
C.I.42085, Guinea Green B, Acid green 3
C37H35N2NaO6S2
ZELEŇ INDOCYANINOVÁ
Cardiogreen, ICG
C43H47N2NaO6S2
ZELEŇ LISSAMINOVÁ B
C.I.44090, Lissamine Green B, Woolgreen S, Acid green 50
C27H25N2NaO7S2
ZKOUMADLO TEMESVARY