Výběr

Katalog

Napínání řezů

γ-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILAN

APES, APTES, 3-aminopropyltriethoxysilan
Silylační činidlo

Glycerol s obsahem proteinu

pro histologii, mikroskopii