Výběr

Katalog

Nitrosloučeniny

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

4-METHYL-3-NITROANILIN
3-nitro-p-toluidin, 3-nitro-4-methylanilin, 4-amino-2-nitro-toluen
C7H8N2O2
m-NITROANILIN
3-nitroanilin, 1-amino-3-nitrobenzen
C6H6N2O2
o-NITROANILIN
2-nitroanilin, 1-amino-2-nitrobenzen
C6H6N2O2
p-NITROANILIN
4-nitroanilin, 1-amino-4-nitrobenzen
C6H6N2O2
o-NITROBENZALDEHYD
2-nitrobenzaldehyd
C7H2NO3
p-NITROBENZALDEHYD
4-nitrobenzaldehyd
C7H5NO3
p-NITROBENZYLALKOHOL
4-nitrobenzylalkohol
C7H7NO3
NITROBENZEN
C6H5NO2
m-NITROBENZONITRIL
3-kyano-1-nitrobenzen
C7H4N2O2
m-NITROFENOL
1-hydroxy-3-nitrobenzen
Aromatický stavební blok pro syntézu
C6H5NO3
p-NITROFENOL
1-hydroxy-4-nitrobenzen
Aromatický stavební blok pro syntézu
C6H5NO3
p-NITROFENYLGLYCEROL
1-(4-nitrofenyl)-1,2,3-propantriol
C9H11O5N
o-NITROTOLUEN  Akční cena
2-nitrotoluen
C7H7NO2
p-NITROTOLUEN  Akční cena
4-nitrotoluen
C7H7NO2
NITROMETHAN
CH3NO2